Skip to main content

3169 — Fabricació d'altres articles acabats en metalls NCAA

    Fabricació d'articles acabats en metalls no classificats en els subgrups anteriors del grup "Fabricació d'eines i articles acabats en metalls ( llevat de material elèctric)" (316), com ara valvuleria i aixetes; aparells metàl·lics d'enllumenat, senyalització i publicitat quan la part elèctrica és accessòria (làmpades, llanternes, rètols publicitaris, plaques de senyalització, etc.); tipus d'impremta i altres articles metàl·lics no classificats anteriorment (objectes de guarniment en metalls, grapadores portàtils, campanetes, etc.).

    No s'hi inclou la fabricació de fils i cables elèctrics (341).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.