Skip to main content

347 — Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)

  Muntatge i treball d'instal·lació tècnica elèctrica.

  No s'hi inclou la instal·lació elèctrica de la construcció (504).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  316 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics 3

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  17 Material elèctric