Skip to main content

Construcció de transatlàntics, vaixells mercants, de guerra, pesquers, paquebots, vaixells cisterna, vaixells frigorífic, remolcadors, vaixells oceanogràfics, vaixells de vela, vaixell llanterna, vaixells bomba, vaixells dragadors, embarcacions esportives i d'esplai, etc.; i també la construcció de motors i turbines de tota mena per a embarcacions i d'altres equips, maquinària i accessoris específics per a embarcacions.

Abasta les embarcacions amb buc d'acer, fusta, alumini i altres materials.

S'hi inclou la construcció d'artefactes flotants, com ara boies, dipòsits flotants, dics flotants, rais de qualsevol tipus, etc.

No s'hi inclou la construcció d'embarcacions de plàstic (482.2) i cautxú ( 481.9) realitzada fora de les drassanes, la fabricació d'equips elèctric per a embarcacions (342), la construcció de torres flotants per a prospecció i extracció de petroli (325.1), ni la fabricació d'instruments de mesurament i control per a la navegació (391).

Descendants
Code Description
3710 Construcció naval
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
384 Construcció de material de transport

Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

21 Material naval, ferroviari i altres