Skip to main content

494 — Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    390 Altres indústries manufactureres

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    41 Altres manufactures