Skip to main content

812 — Banca comercial i mixta

  Finança, és a dir, recull, transforma i reparteix recursos financers i, en una part important, té constituïdes obligacions amb els seus clients per dipòsits a la vista transferibles.

  S'hi inclou també les institucions centrals de la banca comercial i mixta, encara que una part important de les seves obligacions no sigui constituïda per dipòsits a la vista transferibles i per les seves seccions d'estalvi.

  No s'hi inclou els bancs industrials i de negocis (813).

  Descendants
  Code Description
  8120 Banca comercial i mixta
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  651 Mediació monetària 5
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  812 Altres institucions monetàries
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  810 Establiments financers