Skip to main content

651 — Mediació monetària

  Aquest grup comprèn:

  • L'obtenció de fons en forma de dipòsits transferibles.

  Short tag proposal

  Mediació monetària

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*811 Banca 1
  1*812 Caixes d'estalvis 1
  1*819 Altres institucions financeres 3
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  651 Mediació monetària