Skip to main content

Entitats d'estalvi com ara l'Institut de Crèdit de les Caixes d'Estalvi, Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi Benèfiques, caixes generals d'estalvi benèfiques, Caixa Postal d'Estalvis, caixes rurals, cooperatives de crèdit, etc.

Descendants
Code Description
8140 Caixes d'estalvis
Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description Partitions
651 Mediació monetària 5
Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
812 Altres institucions monetàries
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
810 Establiments financers