Skip to main content

9360 — Personal docent independent i altres centres d'educació (serveis destinats a la venda)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-52 (ca)
    Code Description Partitions
    821 Serveis d'instrucció pública 15