Skip to main content

2*764 — Diplomados en informática

  Descendants
  Code Description
  2*7640 Diplomados en informática

  Short tag proposal

  Diplomados en informática

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description
  2*764 Diplomats en informàtica