Skip to main content

2*764 — Diplomats en informàtica

  Descendants
  Code Description
  2*7640 Diplomats en informàtica

  Short tag proposal

  Diplomats en informàtica

  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  2*764 Diplomados en informática