Skip to main content

1*022 — Explotació intensiva de bestiar oví per a cria

    Short tag proposal

    Explotació intensiva de bestiar oví de cria

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    012 Producció ramadera 18