Skip to main content

1*032 — Explotació intensiva de bestiar porcí per a cria

    Short tag proposal

    Explotació intensiva de bestiar porcí de cria

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    012 Producció ramadera 18