Skip to main content

1*232 — Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats

    Short tag proposal

    Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    143 Extracció de minerals per a adobs i productes químics 4