Skip to main content

2*41 — Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports

    Short tag proposal

    Arquitectes i enginyers de camins, canals i ports

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74 Altres activitats empresarials 37