Skip to main content

2*811 — Professionals que presten serveis de neteja

    Short tag proposal

    Professionals que presten serveis de neteja

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    747 Activitats industrials de neteja 4