Skip to main content

2*854 — Experts en organització de congressos, assemblees i similars

    Short tag proposal

    Experts d'organització de congressos, assemblees i sim.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    748 Activitats empresarials diverses 27