Skip to main content

14 — Refinació de petroli

  Descendants
  Code Description
  140 Refinació de petroli

  Short tag proposal

  Refinació de petroli

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  13 Refinació de petroli