Skip to main content

2220 — Professors de formació professional (matèries específiques)

  Els professors de formació professional (matèries específiques) ensenyen una o més especialitats de contingut tècnic o professional a l'ensenyament secundari i a la formació professional.

  Aquells professors que imparteixen matèries específiques i que tenen com a finalitat preparar els estudiants per a una ocupació específica es classificaran en aquest grup primari, tant si treballen en un institut d'ensenyament secundari com si ho fan en un de formació professional. Aquells professors que imparteixen a l'ensenyament secundari matèries com ara matemàtiques i que no preparen l'alumne per a l'ocupació en una àrea específica ocupacional es classificaran en el grup primari 2230, "Professors d'ensenyament secundari (excepte matèries específiques de formació professional)", independentment de si treballen en un institut d'ensenyament secundari o en un de formació professional.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Preparar els alumnes des d'una perspectiva d'aplicació pràctica per a l'activitat en un camp professional i la seva capacitació per a l'acompliment qualificat de les diferents professions.
  • Proporcionar als alumnes una formació polivalent, funcional i tècnica que possibiliti la seva adaptació als canvis tecnològics i organitzatius relatius a la professió.
  • Impartir lliçons des d'una perspectiva d'aplicació pràctica dels continguts tècnics apresos pels alumnes sobre les seves especialitats i supervisar el treball i la disciplina dels alumnes.
  • Preparar, assignar i corregir exercicis pràctics.
  • Examinar mitjançant proves i exàmens, a fi d'avaluar els progressos dels alumnes i atorgar la qualificació corresponent.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Formadors ocupacionals
  • Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
  • Professors de tecnologia per a la formació professional

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors de centres educatius (vegeu 1326)
  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional) (vegeu 2230)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors FP (matèries específiques)

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2320 Professors d'ensenyament professional
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2320 Vocational education teachers