Skip to main content

2230 — Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)

  Els professors d'ensenyament secundari (excepte matèries específiques de formació professional) ensenyen una o més matèries d'ensenyament secundari, excepte les matèries adreçades a preparar els alumnes per al treball en àrees d'ocupacions específiques.

  Aquells professors que imparteixen matèries específiques i que tenen com a finalitat preparar els estudiants per a una feina específica es classificaran en el grup primari 2220, "Professors de formació professional (matèries específiques)", tant si treballen en un institut d'ensenyament secundari com si ho fan en un de formació professional. Aquells professors que imparteixen a l'ensenyament secundari matèries com ara matemàtiques i que no preparen l'alumne per al treball en una àrea específica ocupacional es classificaran en aquest grup primari independentment de si treballen en un institut d'ensenyament secundari o en un de formació professional.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Projectar i modificar plans d'estudi i preparar els cursos de conformitat amb les directrius establertes sobre aquest tema.
  • Establir i aplicar normes de comportament i procediments per mantenir l'ordre entre els alumnes.
  • Preparar i fer classes, dirigir debats i realitzar demostracions en una o més matèries.
  • Establir objectius clars per a totes les classes, unitats i projectes, i comunicar-los als alumnes.
  • Preparar els materials i les aules per a les activitats de la classe.
  • Adaptar els mètodes docents i els materials d'ensenyament a les diferents necessitats i interessos dels alumnes.
  • Observar i avaluar el rendiment i el comportament dels alumnes.
  • Preparar i administrar proves i exàmens a fi d'avaluar els progressos dels alumnes, i lliurar les qualificacions corresponents.
  • Preparar informes sobre la tasca dels alumnes i consultar altres professors i els pares.
  • Participar en les reunions relatives a les polítiques educatives o organitzatives del centre.
  • Planificar i organitzar activitats escolars com ara excursions, reunions esportives i concerts, i participar-hi.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional)
  • Professors d'institut

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'estudis d'ensenyament secundari (vegeu 1326)
  • Inspectors escolars (vegeu 2321)
  • Orientadors escolars (vegeu 2329)
  • Professors de formació professional (matèries específiques) (vegeu 2220)
  • Professors particulars de classes d'institut (vegeu 2329)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament secundari (exc. FP)

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2220 Professors d'ensenyament secundari
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2330 Professors d'ensenyament secundari
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2330 Secondary education teachers