Skip to main content

2220 — Professors d'ensenyament secundari

  No s'inclou el professorat tècnic que fa classes pràctiques de la formació professional, arts plàstiques i disseny.

  Els professors d'ensenyament secundari ensenyen una o més assignatures amb finalitats educatives i de formació tècnica o professional, en els nivells compresos entre l'acabament de l'ensenyament primari i el començament dels estudis en universitats o en altres establiments d'ensenyament superior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Idear o modificar plans d'estudi i preparar cursos educatius d'acord amb els requisits.
  • Donar lliçons sobre les seves assignatures i supervisar el treball i la disciplina dels alumnes.
  • Preparar, assignar i corregir exercicis i treballs pràctics.
  • Examinar mitjançant proves i exàmens amb l'objectiu d'avaluar els progressos dels alumnes, i donar les qualificacions corresponents.
  • Preparar informes sobre la tasca dels alumnes i consultar altres professores i els pares.
  • Participar en reunions sobre les polítiques de l'establiment en matèria d'educació i d'organització.
  • Organitzar activitats extraoficials, com ara cercles o associacions de debat o clubs de lleure, o prestar-los assistència.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professor d'art d'ensenyament secundari
  • Professor de batxillerat d'ensenyament secundari
  • Professor de formació professional (matèries no tècniques) d'ensenyament secundari

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129)
  • Inspector d'ensenyament (2232)
  • Mestre de taller d'arts plàstiques i disseny (2831)
  • Professor tècnic de formació professional (2839)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament secundari

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2320 Professors d'ensenyament secundari