Skip to main content

13230 — Professor de matemàtiques

  Ensenya matemàtiques o altres matèries afins als alumnes que cursen estudis de nivell mitjà. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 132.20 amb relació a l'ensenyament de matemàtiques.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2220 Professors d'ensenyament secundari 11