Skip to main content

13290 — Altres professors d'ensenyaments de nivell mitjà

    S'hi inclouen els professors d'ensenyaments de nivell mitjà no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que ensenyen religió, educació física, etc., en aquest nivell d'ensenyament.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.