Skip to main content

2239 — Altres professionals de l'ensenyament

  Aquest grup primari inclou altres professionals de l'ensenyament superior associats a les titulacions de 2n i 3r cicle universitari no classificats separadament en el subgrup 223 «Altres professionals de l'ensenyament».

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Fer classes particulars d'assignatures i matèries que formen part de l'ensenyament reglat referent a les categories superior o secundària.
  • Orientar els alumnes en l'elecció d'estudis a seguir.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemple d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professor de classes particulars d'ensenyament secundari
  • Professor de classes particulars d'ensenyament superior
  • Professor de classes particulars d'idiomes
  • Professor de classes particulars de música clàssica i dansa
  • Professor preparador d'oposicions dels grups A, B i C

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Professor d'aeròbic i similars (3545)
  • Professor d'ensenyament d'adults (2820)
  • Professor d'ensenyament primari (2811)
  • Professor de balls de saló (3543)
  • Professor de classes particulars d'informàtica (ensenyament no reglat) (2839)
  • Professor de classes particulars d'oficis (perruqueria) (2839)
  • Professor preparador d'oposicions dels grups D i E (2811)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres prof. ensenyament ncaa

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2359 Altres professionals de l'ensenyament ncaa