Skip to main content

2323 — Professors d'ensenyament no reglat de música i dansa

  Els professors d'ensenyament no reglat de música i dansa ensenyen als alumnes la pràctica, la teoria i la interpretació de la música i la dansa al marge dels sistemes generals d'ensenyament primari, secundari i superior, si bé poden impartir aquest ensenyament de forma particular o en petits grups com a activitat complementària al pla d'estudis en col·laboració amb centres educatius.

  Els professors d'ensenyament primari o secundari que imparteixen música o dansa s'inclouen en els grups primaris 2240, "Mestres d'ensenyament primari" i 2230 "Professors d'ensenyament secundari (excepte matèries específiques de formació professional) respectivament.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Avaluar el nivell de capacitat dels alumnes i determinar les seves necessitats i els seus objectius d'aprenentatge.
  • Planificar, preparar i impartir programes d'estudi, classes i tallers de forma individual o en grup.
  • Preparar i presentar materials sobre teoria i interpretació de la música o la dansa.
  • Ensenyar i demostrar aspectes pràctics de la dansa.
  • Ensenyar i demostrar aspectes pràctics del cant o de la interpretació d'un instrument concret.
  • Ensenyar als alumnes a llegir i escriure la notació musical.
  • Assignar exercicis i ensenyar peces musicals adequades al nivell de capacitat, els interessos i el talent dels alumnes.
  • Avaluar els alumnes i oferir-los assessorament, crítiques i estímul.
  • Revisar els plans d'estudis, el contingut dels cursos, els materials dels cursos i els mètodes d'ensenyament.
  • Preparar els alumnes per a exàmens, interpretacions i avaluacions.
  • Organitzar visites i viatges per tal d'assistir a actuacions musicals i de dansa.
  • Organitzar audicions, coreografies o interpretacions dels alumnes i ajudar-los a dur-les a terme.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professors de ball (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de cant (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de dansa (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de música (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de guitarra (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de piano (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de violí (classes particulars o acadèmies)

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Mestres d'ensenyament primari (vegeu 2240)
  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional) (vegeu 2230)
  • Professors de formació professional (matèries específiques) (vegeu 2220)
  • Professors d'universitat (vegeu 2210)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament no reglat, música i dansa

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2239 Altres professionals de l'ensenyament 6
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2354 Professors de música ncaa
  2355 Professors d'arts ncaa 2
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2354 Other music teachers
  2355 Other arts teachers 2