Skip to main content

2465 — Enginyers tècnics químics

  Els enginyers tècnics químics, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen els processos químics i tècniques aplicables a la producció de diverses substancies i productes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Participar en la projecció i desenvolupament de procediments químics per refinar petroli cru i altres líquids o gasos.
  • Participar en l'especificació de mètodes de producció, materials i normes de qualitat i garantir que siguin conformes amb les regles establertes.
  • Ordenar el funcionament i manteniment dels sistemes.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics químics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers químics (vegeu 2435)
  • Tècnics en química industrial (vegeu 3127)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics químics

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2655 Enginyers tècnics químics
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2145 Enginyers químics 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2465 Ingenieros técnicos químicos
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2145 Chemical engineers 2