Skip to main content

2655 — Enginyers tècnics químics

  Els enginyers tècnics químics, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen els processos químics i tècniques aplicables a la producció de diverses substàncies i productes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Participar en la projecció i desenvolupament de procediments químics per refinar petroli cru i altres líquids o gasos.
  • Participar en l'especificació de mètodes de producció, materials i normes de qualitat i garantir que estiguin d'acord amb les regles establertes.
  • Ordenar el funcionament i manteniment dels sistemes.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic químic

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer químic (2055)
  • Tècnic en química industrial (3026)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics químics

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  03340 Enginyer tècnic industrial (química industrial) 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2146 Enginyers químics
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2465 Enginyers tècnics químics