Skip to main content

2937 — Professionals d'espectacles taurins

  Els professionals d'espectacles taurins participen en un o més gèneres dels que componen aquest tipus d'espectacles com ara torejar a peu, a cavall, picar el toro, etc.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dirigir la lídia en el toreig, essent responsable de les diferents fases que el determinen.
  • Lidiar els toros a cavall, posant-los banderilles i rellons.
  • Ajudar el torero o el picador en cadascuna de les fases de la lídia.
  • Participar en espectacles comicotaurins.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Banderillers
  • Novellers
  • Rellonejadors
  • Toreros

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professionals espectacles taurins

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  3546 Professionals d'espectacles taurins
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2659 Artistes creatius i interpretatius ncaa 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2937 Profesionales de espectáculos taurinos
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2659 Creative and performing artists not elsewhere classified 2