Skip to main content

3546 — Professionals d'espectacles taurins

  Els professionals d'espectacles taurins participen en un o més gèneres dels que componen aquest tipus d'espectables com ara torejar a peu, a cavall, picar el toro, etc.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dirigir la lidia en el toreig, essent responsable de les fases que el determinen.
  • Lidiar els toros a cavall posant-los banderilles i piques.
  • Ajudar el torero o el picador en cadascuna de les fases de la lidia.
  • Participar en espectacles còmico-taurins.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Banderiller
  • Novillero
  • Rejoneador
  • Torero

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. espectacles taurins

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2937 Professionals d'espectacles taurins