Skip to main content

Els taxadors determinen el valor de béns i mercaderies i avaluen les pèrdues cobertes per pòlisses d'assegurances.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Determinar la qualitat o el valor de primeres matèries, béns immobles, equips industrials, efectes personals i d'ús domèstic, obres d'art, pedres precioses i altres objectes.
 • Avaluar les responsabilitats de companyies d'assegurances i reassegurances per les pèrdues que cobreixen les seves pòlisses.
 • Obtenir registres de vendes i dels valors dels béns.
 • Inspeccionar béns per avaluar la seva condició, dimensió i construcció.
 • Preparar informes de valor, esbossant els factors d'estimació i els mètodes utilitzats.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Avaluadors de sinistres
 • Pèrits judicials
 • Pèrits taxadors
 • Taxadors d'assegurances
 • Taxadors d'immobles
 • Taxadors de sinistres

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Subhastadors (vegeu 3539)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Taxadors

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
3315 Taxadors i subhastadors 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
3315 Taxadors
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
3405 Tasadores
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
3315 Valuers and loss assessors