Skip to main content

Els assistents jurídics donen suport a professionals del sector jurídic en relació amb la comunicació, la documentació i la coordinació de la gestió interna en despatxos d'advocats i departaments jurídics de grans empreses i de l'administració pública, i els proporcionen la informació sol·licitada relativa a la terminologia jurídica i als processos associats.

Entre els seves tasques s'inclou:

  • Preparar i tramitar documents jurídics, com ara escriptures, testaments, declaracions jurades i escrits; revisar i corregir els documents i la correspondència per tal de garantir el compliment dels procediments jurídics.
  • Enviar la correspondència jurídica als clients, testimonis i funcionaris judicials per correu o fax, o disposar el que sigui necessari perquè aquesta correspondència els sigui lliurada.
  • Organitzar i mantenir documents, arxius d'assumptes i biblioteques jurídiques.
  • Examinar les sol·licituds de reunions i programar-les i organitzar-les.
  • Prestar assistència en tot allò relacionat amb la preparació de pressupostos, la supervisió de despeses, la redacció de contractes i les comandes de compra o adquisició.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assistents jurídics i legals

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agents judicials (vegeu 4309)
  • Oficials de justícia (vegeu 3711)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Assistents jurídics

Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
3342 Secretaris jurídics
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
3612 Asistentes jurídico-legales
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
3342 Legal secretaries