Skip to main content

Els animadors comunitaris orienten les persones i els col·lectius socials amb la finalitat de desenvolupar i potenciar la seva iniciativa i creativitat, amb l'objectiu d'aconseguir el benestar social.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Ajudar diverses persones a una millor utilització de l'oci i del temps lliure.
 • Organitzar el voluntariat.
 • Ajudar a la prevenció de la marginació i de la insolidaritat.
 • Donar suport a la reinserció social.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Animadors comunitaris
 • Animadors geriàtrics
 • Monitors socioculturals per a la integració

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Animadors socioculturals i d'entreteniment (vegeu 3724)
 • Animadors turístics (vegeu 3724)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Animadors comunitaris

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
3532 Animadors comunitaris 2
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
3412 Treballadors i assistents socials de nivell mitjà 3
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
3715 Animadores comunitarios
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
3412 Social work associate professionals 3