Skip to main content

Els animadors comunitaris orienten les persones i els col·lectius socials amb la finalitat de desenvolupar i potenciar la seva iniciativa i creativitat, amb l'objectiu d'aconseguir el benestar social.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajudar persones diverses a una millor utilització del temps lliure i de lleure.
  • Organitzar el voluntariat.
  • Ajudar a la prevenció de la marginació i la insolidaritat.
  • Donar suport a la reinserció social.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Animador comunitari
  • Promotor de cursos de cultura i lleure

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Animadors comunitaris

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
19330 Assistent social (activitats culturals i recreatives) 3