Skip to main content

19330 — Assistent social (activitats culturals i recreatives)

    Organitza i vigila les activitat ssocials recreatives i educatives de centres juvenils, centres socials i agrupacions similars, com ara jocs, balls, representacions teatrals, xerrades, col·loquis, excursions i cursos de vulgarització sobre art, idiomes, política, etc.; s'esforça per desvetllar l'interès dels membres i els estimula perquè participin en les activitats col·lectives i compartir les responsabilitats.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.