Skip to main content

4221 — Empleats de serveis de correus (excepte empleats de finestreta)

  Aquests treballadors classifiquen, registren i distribueixen el correu i duen a terme altres tasques relacionades amb els serveis postals, organitzacions similars o establiments.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tramitar el despatx i la recepció de correspondència a les oficines públiques de correus o establiments de distribució de propietat privada.
  • Classificar i distribuir el correu a domicili i empreses.
  • Proporcionar registres de confirmació de lliurament quan ho requereixi el client.
  • Classificar i portar registres senzills de la correspondència d'entrada i de sortida i despatxar el correu de sortida en diversos establiments.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Carters
  • Conductors missatgers
  • Classificadors repartidors de correspondència
  • Missatgers d'empreses de distribució privades
  • Missatgers de correspondència amb motocicleta
  • Missatgers motoritzats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius de serveis postals (excepte empleats de finestreta) (vegeu 4309)
  • Empleats de finestreta de correus (vegeu 4446)
  • Missatgers a peu (vegeu 9433)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats correus (exc. empleats finestreta)

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  4412 Empleats de serveis de correus
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  4412 Mail carriers and sorting clerks