Skip to main content

4102 — Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta

  En aquest grup s'inclouen els repartidors de serveis de correus, públics o privats (missatgeria), independentment del mitjà de locomoció utilizat (a peu, en moto, en cotxe, etc.) Els empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta classifiquen, registren i distribueixen el correu i duen a terme altres tasques relacionades amb els serveis postals o similars de les oficines públiques de correus o d'empreses afins.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tramitar el despatx i la recepció de correspondència a les oficines públiques de correus.
  • Classificar i distribuir el correu a domicili i a altres llocs.
  • Classificar i registrar l'entrada i la sortida de correspondència i despatxar la correspondència de diversos establiments.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'oficina postal
  • Carter
  • Classificador de correspondència de correus
  • Empleat de distribució de correspondència
  • Missatger de correspondència amb motocicleta

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor repartidor de pizzes i similars amb motocicleta (8640)
  • Director provincial de correus (1126)
  • Tècnic mitjà de correus (2950)
  • Tècnic superior de correus (2530)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats serveis correus, llevat finestreta

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  4142 Empleats de serveis de correus