Skip to main content

4223 — Empleats de serveis de personal

  Els empleats de servei de personal porten i actualitzen registres de personal com els relatius a la informació sobre trasllats i ascensos, avaluacions de rendiment, permisos gaudits i acumulats, sous, qualificacions i formació.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Actualitzar la informació sobre l'historial d'ocupació, els sous, les avaluacions de rendiment, les qualificacions i la formació i els permisos gaudits i acumulats.
  • Crear registres de treballadors acabats de contractar i comprovar que siguin complets.
  • Tramitar sol·licituds d'ocupació i ascens i informar els sol·licitants dels resultats.
  • Rebre i respondre les consultes sobre drets i condicions d'ocupació.
  • Publicar sol·licituds d'ocupació i anuncis de llocs vacants i exàmens per a l'accés a llocs de treball.
  • Mantenir i actualitzar sistemes d'arxiu i registre manuals i informatitzats.
  • Compilar i preparar informes i documents relatius a activitats de personal.
  • Emmagatzemar i recuperar arxius i registres de personal prèvia petició.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius de serveis de personal

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats serveis de personal

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  4416 Empleats del servei de personal
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  4223 Empleados de servicio de personal
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  4416 Personnel clerks