Skip to main content

6203 — Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar porcí

  Aquests treballadors planifiquen, organitzen i realitzen operacions de cria i cura de bestiar porcí per a la producció de carn. La producció es destina, principalment o exclusivament, a la comercialització a través de majoristes, organitzacions comercials o mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat i les condicions del mercat, determinar els tipus i quantitats d'existències per a la producció, i planificar i coordinar la producció consegüent.
  • Subministrar aliment i aigua per mantenir el bestiar en l'estat i els nivells de nutrició apropiats.
  • Vigilar i examinar animals per detectar malalties, lesions o mals, i comprovar-ne la condició física, com ara la taxa d'augment de pes.
  • Netejar, marcar, retallar, adornar, xopar o castrar els animals i recollir-ne les cerres.
  • Treure el bestiar a pasturar i conduir-lo a estables, vehicles o altres recintes.
  • Mesclar pinsos, additius i medicaments en porcions prescrites i distribuir-les, o alimentar els animals a mà perquè les consumeixin.
  • Exercir tasques relacionades amb la reproducció de bestiar, com ara la procreació, la inseminació artificial i l'ajuda en el naixement dels animals.
  • Mantenir i netejar les instal·lacions de l'explotació, la maquinària, l'equipament i les estructures.
  • Sacrificar i escorxar animals i preparar-los per al mercat.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments de productes animals.
  • Promoure i comercialitzar productes, organitzar la compra, venda i transport de bestiar, productes i subministraments, i mantenir i avaluar registres de les activitats i transaccions realitzades.
  • Capacitar i supervisar treballadors en els procediments de cura dels animals i en tasques de manteniment, adoptar mesures de salut i seguretat, i contractar i proporcionar treballadors i contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Criadors de bestiar porcí
  • Cuidadors de bestiar porcí
  • Ramaders criadors de bestiar porcí
  • Ramaders en general amb predomini de bestiar porcí

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Castradors (vegeu 3327)
  • Criadors i gerents d'explotacions de bestiar oví o cabrum (vegeu 1311)
  • Directors d'explotacions de bestiar porcí (vegeu 1311)
  • Peons ramaders (vegeu 9520)
  • Tècnics agropecuaris (vegeu 3142)
  • Tècnics en inseminació artificial (vegeu 3327)
  • Treballadors d'explotacions agropecuàries mixtes (vegeu 6300)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treballadors act. ramaderes bestiar porcí

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  6121 Criadors de bestiar 4
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  6121 Livestock and dairy producers 4