Skip to main content

6121 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i animals domèstics de pell valuosa

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i animals domèstics de pell valuosa executen diverses tasques en finques ramaderes que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres. Executen les feines necessàries per assegurar la cria i la cura de bestiar boví, oví, porcí, cabrum, equí o altre bestiar de conreu, de companyia (com ara gossos o gats) o de curses i competicions esportives, i procedeixen a la seva venda.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme diverses tasques en finques ramaderes que no exploten per ells mateixos ni associats amb altres.
  • Criar i tenir cura dels animals.
  • Munyir els animals i esquilar ovelles.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les màquines i els estris ramaders.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Esquilador per compte d'altri
  • Majoral per compte d'altri
  • Pastor per compte d'altri
  • Treballador ramader d'animals domèstics per compte d'altri
  • Treballador ramader d'oví i cabrum per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Peó ramader (9420)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treb. qualificats ramaders, compte altri

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  6121 Criadors de bestiar i productors de llet