Skip to main content

62420 — Treballador d'explotació de bestiar boví (llevat del lleter)

    Duu a terme diverses feines pròpies de la cria i la cura del bestiar boví per a la producció de carn o amb vista al toreig. Acompleix tasques similars a les del treballador d'explotació ramadera en general (624.10), però és especialista en la cria del bestiar boví.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.