Skip to main content

62410 — Treballador d'explotació ramadera, en general

    Duu a terme diverses feines pròpies de la cria i la cura de distintes espècies de bestiar. Els alimenta, els abeura, els neteja, els cura de malalties i ferides lleus i, en general, té cura de diverses espècies de bestiar (boví, oví, porcí, equí, cabrum i altres); atén els ramats quan pasturen; evita que els animals s'extraviïn, mengin plantes verinoses, beguin aigua contaminada o cometin qualsevol acció perillosa; guarda els ramats i condueix el bestiar a noves pastures o al mercat; aparia els animals, els atén durant el part i té cura de les seves cries; acompleix altres operacions, com ara munyir, castrar, marcar, escuar o esquilar; sacrifica, escorxa i prepara els animals per al mercat; neteja els estables , les quadres,etc., i acompleix altres tasques similars.

    Pot plantar, conrear i fer la collita de plantes farratgeres per al bestiar . Pot fer petites reparacions en els edificis, les tanques i la maquinària.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.