Skip to main content

8191 — Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica

  Els operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica accionen i controlen els forns i altres màquines utilitzats per fabricar productes de vidre, ceràmica, porcellana, teules o maons. Accionen màquines utilitzades per temperar, endurir o decorar vidre i ceràmica.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i atendre forns de fabricació de vidre per obtenir vidre fonent ingredients premesclats.
  • Atendre màquines de bufar en fred o calent utilitzades per recobrir objectes de vidre amb un enduridor de superfície.
  • Accionar i atendre màquines que estiren o laminen el vidre fos per donar forma a recipients com ara ampolles, gerres i gots.
  • Accionar premses manuals per modelar el vidre en la forma desitjada.
  • Accionar màquines d'extrusió que estiren o laminen el vidre fos en làmines o vidres continus.
  • Accionar i vigilar instal·lacions per a la producció de vidre bufat.
  • Accionar i atendre màquines d'acabat que tallen, trepen, freguen, bisellen, decoren, renten o poleixen vidre o productes de vidre.
  • Preparar i accionar màquines de premsar que modelen articles ceràmics a partir d'argila humida.
  • Accionar màquines que mesclen argila amb aigua per pastar-la i obtenir un estat plàstic en forma semilíquida adequat per fabricar productes ceràmics.
  • Accionar i atendre forns per coure peces de fang, pisa o porcellana, o per coure teules, maons i rajoles.
  • Accionar i atendre màquines per fabricar productes vidriats o abrasius.
  • Accionar i atendre màquines d'extrusió que estiren o laminen el vidre fos per obtenir filaments de fibra de vidre.
  • Inspeccionar els productes acabats per detectar fissures, esquerdes, trencaments i imperfeccions de color o d'altres tipus.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de forns de ceràmica i porcellana
  • Operadors de forns de producció de vidre
  • Operadors de forns de teules i maons
  • Operadors de forns d'objectes de pisa i porcellana
  • Operadors de màquines bufadores de vidre
  • Operadors de màquines de pintura decorativa de ceràmica
  • Operadors de màquines de pintura decorativa de vidre
  • Operadors de màquines mescladores d'argila
  • Operadors de màquines mescladores de vidre
  • Operadors d'instal·lacions de productes ceràmics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Bufadors de vidre (vegeu 7615)
  • Emmotlladors de maons, teules i rajoles (vegeu 7614)
  • Talladors de vidre (vegeu 7615)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors forns vidrieria i ceràmica

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  8181 Glass and ceramics plant operators