Skip to main content

8139 — Altres operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceràmica

  Aquest grup primari inclou els operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceràmica no classificats en grups primaris anteriors del subgrup 813 «Operadors d'instal·lacions d'obtenció, transformació i manipulació del vidre i la ceràmica, i similars».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions les tasques de les quals consisteixen a accionar i atendre màquines mescladores dels ingredients necessaris per a la fabricació del vidre o per preparar pasta d'argila, esmalts o abrasius o convertir per extrusió vidre fos en fils de fibra de vidre.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i atendre màquines mescladores dels ingredients utilitzats per a la fabricació de vidre, com ara sorra, sosa, potassa i altres materials.
  • Accionar i atendre màquines preparadores de lletada d'argila per a la fabricació de productes de ceràmica, teules i maons.
  • Accionar i atendre màquines preparadores d'esmalts, pastes i pólvores abrasives, per esmerilar o polir.
  • Accionar i atendre màquines d'extrusió per convertir el vidre fos en fils de fibra de vidre.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricació de maons i teules
  • Operador de màquina de preparació d'esmalts, vernissos i vidriats
  • Operador de màquina mescladora de materials de vidre
  • Operador de màquina mescladora de terra i fang de cocció

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres operadors instal·lacions vidre i ceràmica

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8191 Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica 2