Skip to main content

9434 — Lectors de comptadors (aigua, gas, etc.) i recaptadors de monedes de màquines recreatives i expenedores

  Aquests treballadors es dediquen a omplir els dipòsits d'articles per a la venda i a recollir les monedes acumulades en les màquines recreatives i expenedores i en els parquímetres, i també a verificar el consum de gas, electricitat o aigua mitjançant la lectura periòdica dels comptadors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Reposar les màquines de venda automàtica i recollir les monedes dipositades en les seves caixes.
  • Recollir les monedes dipositades en les caixes dels parquímetres o els aparells similars.
  • Llegir els comptadors de gas, electricitat i aigua i anotar el consum registrat.
  • Portar registres de les mercaderies distribuïdes i els diners recollits.
  • Seguir les rutes establertes per anotar les lectures dels comptadors.
  • Verificar les lectures en els casos en què el consum sembli anormal i registrar les possibles causes de les fluctuacions.
  • Inspeccionar els comptadors per detectar connexions no autoritzades, defectes i danys com ara el trencament dels precintes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Lectors de comptador d'aigua
  • Lectors de comptador de gas
  • Lectors de comptadors d'electricitat
  • Recaptadors de monedes de màquines expenedores (tabac, begudes, llaminadures, etc.)
  • Recaptadors de monedes de màquines recreatives
  • Reposadors de màquines expenedores automàtiques

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Lector comptadors i recaptadors monedes màquines