Skip to main content

9340 — Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de màquines expenedores

  Els llegidors de comptadors (aigua, etc.) i els recaptadors de monedes de màquines expenedores es dediquen a reaprovisionar els dipòsits d'articles per a la venda i a recollir les monedes que s'hi hagin acumulat, també a verificar el consum de gas, electricitat o aigua mitjançant la lectura periòdica dels comptadors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Reaprovisionar i recollir les monedes de les màquines de venda automàtica.
  • Recollir les monedes dipositades en les caixes dels aparells per mesurar el temps d'estacionament o els aparells semblants.
  • Llegir els comptadors de gas, electricitat i aigua i anotar el consum enregistrat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Llegidor de comptadors d'aigua
  • Llegidor de comptadors d'electricitat
  • Recaptador de monedes d'aparells de venda automàtica
  • Recaptador de monedes de màquines expenedores

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Llegidors comptadors i recaptadors monedes

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  39990 Altres empleats de serveis administratius i similars 3