Skip to main content

9700 — Peons de les indústries manufactureres

  Els peons de les indústries manufactureres ajuden els operadors de màquines i els ajustadors i realitzen diverses tasques simples i rutinàries en la fabricació. Per exemple, aquests treballadors pesen, embalen i retolen materials i productes a mà.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Pesar, retractilar, tancar i embalar manualment materials i diversos productes.
  • Omplir a mà flascons, llaunes, caixes i altres recipients amb productes.
  • Retolar a mà productes, envasos i diversos recipients.
  • Transportar béns, materials, equips, o altres objectes a la zona de treball, i retirar les peces acabades.
  • Carregar i descarregar vehicles, camions i vagonetes.
  • Desbloquejar les màquines en cas que quedin bloquejades i netejar les màquines, equips i eines.
  • Classificar i separar a mà productes acabats o components.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Embotelladors a mà
  • Empaquetadors a mà
  • Encaixadors a mà
  • Envasadors a mà
  • Etiquetadors a mà
  • Peons classificadors d'ampolles
  • Peons de la indústria
  • Peons de la indústria alimentària
  • Peons de la indústria metal·lúrgica
  • Peons de la indústria tèxtil, confecció i del cuir
  • Peons d'escorxador industrial
  • Peons manipuladors carregadors
  • Peons manipuladors de peix

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines d'elaborar i envasar productes alimentaris (vegeu 8160)
  • Operadors de màquines de fabricar calçat (vegeu 8156)
  • Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartró (vegeu 8143)
  • Operadors de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge (vegeu 8193)
  • Operadors de telers i altres màquines de teixir (vegeu 8152)
  • Peons de la fusteria (vegeu 9602)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Peons indústries manufactureres

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  9700 Peons de les indústries manufactureres 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  9700 Peones de las industrias manufactureras