Skip to main content

9700 — Peons de les indústries manufactureres

  Els peons de les indústries manufactureres embalen i munten a mà materials o productes o duen a terme diverses tasques senzilles i rutinàries en el sector manufacturer.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Classificar i separar a mà productes.
  • Efectuar el muntatge simple de components.
  • Embalar a mà materials o productes en caixes, bosses, barrils i altres recipients i contenidors per a expedir-los o emmagatzemar-los.
  • Traslladar, hissar, transportar, carregar i descarregar o rentar primeres matèries o productes en diversos tallers de producció, reparació o manteniment.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres peons.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Embalador a mà
  • Embotellador a mà
  • Empaquetador a mà
  • Peó d'indústries manufactureres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Muntador de productes manufacturats (841)
  • Operador de màquina d'embalar productes no peribles (8490)
  • Operador de màquina d'etiquetar (8490)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Peons indústries manufactureres

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  85350 Bobinador a mà (bobines elèctriques) 1
  97150 Embalador a mà 1
  99910 Peons 7
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  9320 Peons de la indústria manufacturera