Skip to main content

Els estadístics investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories, mètodes operatius i tècniques estadístiques i els apliquen a una àmplia gamma de tasques, o presten assessorament sobre aquests aspectes en àmbits com l'economia, les ciències socials, la medicina i altres esferes científiques i tècniques.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Estudiar, perfeccionar i desenvolupar teories i tècniques estadístiques.
 • Aplicar les matemàtiques, l'estadística, la teoria de la probabilitat i la teoria de riscos per tal d'avaluar els possibles efectes financers d'esdeveniments futurs.
 • Planificar i organitzar enquestes i altres activitats d'obtenció de dades estadístiques, i dissenyar qüestionaris.
 • Avaluar, tractar, analitzar i interpretar dades estadístiques i preparar-les per a la seva publicació.
 • Assessorar sobre els mètodes diversos de recollida de dades i els mètodes i tècniques estadístics, aplicar-los i determinar la fiabilitat dels resultats, sobretot en camps com l'empresa o la medicina, així com en altres àrees de les ciències naturals, socials i de la vida.
 • Preparar ponències i informes científics.
 • Supervisar la tasca d'ajudants i administratius estadístics.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Estadístics
 • Estadístics, demografia
 • Estadístics, economia

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Inspectors d'enquestadors de censos i enquestes (vegeu 3404)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Estadístics

Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2120 Matemàtics, actuaris i estadístics 2
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2416 Estadísticos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2120 Mathematicians, actuaries and statisticians 2