Skip to main content

2721 — Dissenyadors i administradors de bases de dades

  Els dissenyadors i administradors de bases de dades dissenyen, desenvolupen, controlen, mantenen i asseguren la seguretat i el rendiment òptims de les bases de dades.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dissenyar i desenvolupar l'arquitectura de bases de dades, les estructures de dades, les taules, els diccionaris i les convencions de denominació per als projectes de sistemes d'informació.
  • Dissenyar, construir, modificar, integrar, executar i provar sistemes de gestió de bases de dades.
  • Efectuar investigacions i prestar assessorament sobre la selecció, aplicació i execució d'eines de gestió de bases de dades.
  • Elaborar i aplicar les polítiques, la documentació, les normes i els models d'administració de dades.
  • Elaborar polítiques i procediments per a l'accés a bases de dades i l'ús d'aquestes, així com per a la generació de còpies de seguretat i la recuperació de dades.
  • Ocupar-se de l'establiment operatiu i del manteniment preventiu de còpies de seguretat i procediments de recuperació, i aplicar controls de seguretat i integritat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Administradors de bases de dades
  • Analistes de bases de dades
  • Dissenyadors de bases de dades
  • Enginyers informàtics (bases de dades)
  • Enginyers tècnics informàtics (bases de dades)

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Administradors de llocs web (vegeu 3814)
  • Administradors de sistemes informàtics (vegeu 2722)
  • Administradors de xarxes informàtiques (vegeu 2722)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Dissenyadors i administradors bases de dades

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2521 Database designers and administrators