Skip to main content

3724 — Monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment

  Els monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment organitzen i dinamitzen activitats de temps lliure tot aplicant tècniques específiques d'animació en grup. Els animadors socioculturals en el camp de l'oci i de l'entreteniment dinamitzen, programen i desenvolupen projectes i activitats culturals i d'oci i temps lliure, fomentant la participació dels destinataris.

  S'inclouen en aquest grup primari els guies d'activitats d'aventura, els quals condueixen clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya a peu, amb bicicleta o a cavall.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Desenvolupar les activitats educatives de temps lliure d'acord amb el que s'ha planificat.
  • Planificar projectes culturals i de temps lliure.
  • Organitzar la infraestructura per desplegar i executar la programació cultural mitjançant la utilització dels recursos adients.
  • Avaluar programes i projectes culturals i de temps lliure.
  • Adequar el projecte a les característiques de grup dels destinataris.
  • Dur a terme activitats de temps lliure tot aplicant tècniques d'animació de grups vinculades a la situació i al col·lectiu destinatari.
  • Aplicar tècniques d'expressió, animació i creativitat.
  • Desenvolupar activitats de temps lliure dinamitzades mitjançant el joc i la pràctica de jocs físics i esportius.
  • Dur a terme activitats de lleure a l'aire lliure relacionades amb la natura.
  • Determinar i organitzar itineraris en el medi natural.
  • Guiar i dinamitzar persones per mitjà d'itineraris en el medi natural.
  • Progressar amb eficàcia i seguretat i conduir bicicletes, piragües en aigües braves, embarcacions propulsades per aletes, tipus hidrotrineu, i embarcacions pneumàtiques en aigües braves.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Animadors socioculturals i d'entreteniment
  • Animadors turístics
  • Guies d'activitats d'aventura
  • Monitors de temps lliure

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Animadors comunitaris (vegeu 3715)
  • Monitors socioculturals per a la integració (vegeu 3715)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Monitors activitats recreatives i sim.

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  3423 Instructors d'educació física i activitats recreatives 2
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  3423 Fitness and recreation instructors and program leaders 2