Skip to main content

751 — Electricistes de la construcció i similars

  Descendants
  Code Description
  7510 Electricistes de la construcció i similars

  Short tag proposal

  Electricistes de la construcció i similars

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  723 Electricistes de la construcció i similars
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  741 Instal·ladors i ajustadors d'equips elèctrics 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  751 Electricistas de la construcción y afines
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  741 Electrical equipment installers and repairers 2